lunes, 13 de febrero de 2017

La imputació a MAFO


Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

L'Audiència Nacional acaba d'ordenar al jutge Fernando Andreu que citi a declarar com a investigats als responsables del Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que tenia sota la seva competència la supervisió de BFA-Bankia en el moment de la seva constitució i posterior sortida a borsa, entre ells l'exgovernador del Banc d'Espanya Miguel Ángel Fernández Ordóñez i l'expresident de la CNMV Julio Segura.

Segons l'acte fet públic aquest dilluns, Fernández Ordóñez va autoritzar la cotització en el mercat de valors del referit grup bancari, resultant d'una fusió contranatura en la qual s'assumien els actius tòxics de caixes d'estalvi en situació de fallida tècnica. Fins en quatre ocasions va advertir la inspecció del Banc d'Espanya al supervisor que la sortida a borsa de Bankia acabaria en la fallida i en el posterior rescat públic de l'entitat. Efectivament, poc temps després, això va ser exactament el que va succeir, amb un perjudici per als inversors de 15.000 milions d'euros.

Ara bé, la d'obviar les advertències ben fundades dels experts del Banc Espanya va ser només l'última -i més dañina- decisió de l'inefable MAFO, en el marc d'una gestió que no va poder ser més desastrosa.

El governador socialista del Banc d'Espanya va negar l'existència de la crisi malgrat disposar de tots els indicadors que anunciaven la major recessió de la història recent. Quan la tempesta es va desencadenar, MAFO va actuar de la pitjor manera possible en un regulador: autoritzant una cadena de fusions entre caixes solvents i caixes que no ho eren en absolut, el que va augmentar exponencialment els costos del rescat financer posterior. Consumat el desastre, MAFO va autoritzar l'emissió de títols dubtosos -les famoses participacions preferents- amb que algunes caixes d'estalvi es van aprofitar de la confiança dels seus clients per intentar evitar la fallida immediata.

Miguel Ángel Fernández Ordóñez és un dels grans responsables de la crisi devastadora que ha assolat el sistema financer espanyol. En lloc de vigilar el comportament dels agents bancaris i establir mesures de profilaxi, va col·laborar a estendre la mentida alimentada pel Govern socialista que el que estava passant en 2007 era tan sols una lleu "desacceleració". Sobren les raons, doncs, per investigar-penalment. Era, de fet, un clam.
En un acte, els magistrats de la Secció Tercera del Penal admeten parcialment el recurs de la Confederació Intersindical de Crèdit (CIC) contra la interlocutòria d'Andreu que va rebutjar la pràctica d'una sèrie de diligències sol·licitades en el marc de la investigació per la sortida a borsa de l'entitat financera.

A més de a Fernández Ordóñez i Segura, la Sala acorda que se citi també com investigats als responsables del Banc d'Espanya Pere Comín, Mariano Herrera García-Cantauri, Pedro González, Jerónimo Martínez Tello i Javier Arístegui i de la CNMV Fernando Restoy.

L'acte considera procedent la petició dels recurrents de cridar a declarar els responsables de les dues entitats, que tenien sota la seva competència la supervisió de BFA-Bankia en el moment de la seva constitució i sortida a borsa i que, segons aquells, la van autoritzar " malgrat les reiterades advertències de l'equip d'inspecció del BdE de la inviabilitat del grup i que la solució de sortida a borsa no havia de ser aprovada, ja que suposava greu perjudici per a accionistes, preferentistas i contribuents (estimat en uns 15.000 milions d'euros) " .

La Sala analitza la testifical i els correus electrònics aportats a la causa de l'inspector del Banc d'Espanya José Antonio Casaus i qualifica de "raonable" i "raonada" la pretensió de la CIC sobre la base de l'existència en aquest procediment d'indicis "múltiples , bastants i concurrents de criminalitat respecte dels responsables del Banc d'Espanya i la CNMV quant garants i indicatius de la coresponsabilitat de tots dos en els fets investigats ".

Els jutges consideren també que en la fase actual de la instrucció, tal com sostenen els recurrents, no és el moment processal per circumscriure l'àmbit del procediment a una determinada qualificació jurídiques dels fets (possible estafa d'inversors de l'ex art 182 bis) , com ha fet l'instructor, sinó que no procedeix verificar fins finalitzada la investigació.

La Sala rebutja la sol·licitud que s'oficiï al Banc d'Espanya perquè aporti tots els correus electrònics remesos i rebuts des de la seva direcció corporativa entre José Antonio Casaus i Pedro Comín, per tractar d'una diligència "manifestament excessiva".

INFORME "DEMOLIDOR"

En el seu acte, el tribunal, presidit per Antonio Díaz Delgado, subratlla que l'informe pel qual s'adverteix dels perills de la sortida a borsa de Bankia és "demolidor". La Sala analitza els correus entre diversos responsables del Banc d'Espanya sobre el pla de capitalització de Bankia i conclou que l'informe dels inspectors és "absolutament contrària" a la sortida a borsa en estructura de doble banc, BFA-Bankia. "No va aquesta alçada a copiar l'informe, que no té ni una línia de literatura, i que és contundent especialment en el fet que els creditors de BFA tenen les seves expectatives de cobrament en les accions de Bankia".

El tribunal fa especial a la part de l'informe en el qual es diu que "no és viable a mitjà termini una estructura com la de BFA amb un passiu de 21.000 milions d'euros ... a què fer front bàsicament amb unes accions valorades en el mercat en 9.000 milions d'euros ".

Per revocar la decisió d'Andreu no d'investigar als principals responsables del Banc d'Espanya i CNMV, el tribunal té en compte en informe de seguiment del 21 de desembre de 2011 en el qual es denuncia que la direcció de BFA-Bankia "anteposava els seus propis interessos als de l'entitat, denunciant les excessivament generoses polítiques retributives i de prejubilacions posant ja en qüestió que poguessin retornar els fons aportats pel FROB per a la constitució del SIP ". També recull un altre informe de 21 de març de 2012, en el qual la seva primera conclusió és que la matriu del grup BFA "no és una entitat viable".

"AQUEST GRUP NO ÉS VIABLE"

Els magistrats consideren importants els correus aportats a la causa entre els responsables del Banc d'Espanya, principalment un entre José Antonio Casaus i Pedro Rodríguez Comín, datat el 14 d'abril de 2011, en el qual el primer li diu: Vaig dir que no ho diria més ... o si? Però ho dic: aquest grup NO ÉS VIABLE "..." En cas contrari s'acabarà malvenent el banc cotitzat per una banda i el FROB haurà de fer-se càrrec del banc no cotitzat, de l'altra, amb un cost per al contribuent de al voltant de 15.000 milions d'euros enfront de l'opció de cost zero per al contribuent que suposaria que el grup fos comprat avui per una entitat potent i solvent ".

El tribunal recull un tercer correu, del 10 de maig de 2011, entre els mateixos interlocutors, en què Casus envia a Comín una anàlisi del grup Bankia. S'hi torna a afirmar que el grup no és viable per "les seves molt greus i creixents problemes de rendibilitat, liquiditat i solvència". En ell, s'analitza s'analitza cada un d'aquests apartats amb "números demolidors", segons interpreta el mateix tribunal.

Així, assenyala el seu "total absència" de rendibilitat com el "problema més gran"; i el problema de liquiditat com "la principal amenaça": "Bankia ha rebut ajuts públics directes o indirectes a llarg termini per més de 23.000 milions d'euros (...) Posem aquests 23.000 milions d'euros en relació amb els 33.000 milions d'euros d'emissions de Bankia que vencen entre 2011 i 2012 i arribarem a la conclusió que Bankia ha pogut afrontar una gran part dels venciments en els últims tres anys gràcies als ajuts públics directes o indirectes de l'Estat espanyol ".

"FAL·LÀCIA DELS RESULTATS PRESENTATS"

L'últim correu analitzat és el remès per la totalitat de l'equip d'inspecció a Comín, el 16 de maig de 2011, per davant la seva immediata reunió amb el subgovernador del Banc d'Espanya per tractar el tema de Bankia. "Aquest correu afegeix una demolidora advertència sobre el Govern intern del grup, dels quals (entre altres coses) informa: un consell molt polititzat i poc professional; continuen els mateixos gestors que han portat a les entitats a sol·licitar ajuts públics; desacreditats en el mercat ".

"El contingut complet de tals correus electrònics no deixa cap dubte sobre l'expressa, prèvia i contundent informació que la direcció del Banc d'Espanya va tenir, tempestivamente, sobre la inviabilitat del grup i la fal·làcia dels resultats presentats efectuada per l'equip de inspecció del mateix Banc d'Espanya ", recull la interlocutòria.

S'ha produït la dimissió en bloc a la cúpula del Banc d'Espanya. Els tres alts càrrecs del Banc d'Espanya imputats aquest dilluns per la seva actuació en la sortida a borsa de Bankia que encara ocupaven posicions importants deixen el supervisor: Mariano Herrera, director general de Supervisió; Pere Comín, director general adjunt de Supervisió; i Pedro González, director del Departament d'Inspecció IV, sota l'autoritat del primer.

No hay comentarios:

Publicar un comentario