viernes, 7 de abril de 2017

Els "drets liguisticos valencians" de Compromís

Vicent Marzà i Rubén Trenzano presenten els nous nivells i certificats de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.

El tall nazionalista Vicent Marzá pretén traslladar les barreres idiomàtiques que planteja l'ús exclusiu de l'idioma valencià o català que ja aquesta imposant a les aules de la Comunitat Valenciana, sempre seguint les directrius dels seus mentors dels independentistes catalans. Ha creat l'anomenada Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat que comença a donar els seus primers passos.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació ha iniciat ja el tràmit d'informació pública per al projecte de decret que regula la creació d'aquest «òrgan de caràcter institucional», que fins i tot tindrà potestat per dirigir-se a particulars, empreses i organitzacions. Garantirà els «drets» dels valencianoparlants davant d'administracions, particulars o empreses

Segons recull el preàmbul del text normatiu, actualment a la Comunitat Valenciana «els drets lingüístics de la ciutadania es veuen sotmesos a condicions de vulnerabilitat quan empra el valencià en contextos diversos, tant en les relacions amb l'Administració local, autonòmica o de l'Estat, com també en les relacions privades ». El seu àmbit d'actuació, per tant, no es limita a la Generalitat i el seu sector públic instrumental, sinó que abasta també les administracions local i estatal i els seus corresponents organismes, però també a les persones físiques i jurídiques privades.

L'Oficina es planteja per «atendre les queixes i els suggeriments que es formulin en matèria de drets lingüístics», a més de per exercir de «mediadora» entre la part reclamant i la part denunciada. Un cop rebudes les queixes o suggeriments, l'Oficina podrà iniciar «un expedient informatiu per esbrinar si els fets exposats constitueixen una vulneració dels drets lingüístics».

A més, es garanteix que l'Oficina doni resposta a totes les comunicacions que rebi. Ha de notificar a la persona interessada «la resposta de l'òrgan administratiu o de la persona física o jurídica privada competent». En aquest sentit, el nou òrgan informarà sobre les actuacions que la part denunciada «ha dut a terme per corregir els defectes que ha originat la queixa o el suggeriment o per implantar les iniciatives de millora suggerides», tal com assenyala el projecte de decret .

Però «no es tramitaran les queixes o suggeriments que no tinguin fonament jurídic». Quan aquestes es dirigeixin contra administracions diferents de la Generalitat -amb seu a la Comunitat Valenciana-, l'Oficina es les notificarà «perquè tinguin coneixement, adoptin les mesures oportunes i formulin la resposta que sigui procedent». També emetrà «recomanacions» a les persones físiques i jurídiques, a les quals oferirà «assessorament tècnic», ja que hauran de «donar compte de totes les actuacions correctives» en resposta a la denúncia.

Al meu parer aquest nou pas endavant pretén diversos objectius: Imposar l'ús del valencià-català en les seves normals relacions entre la població, en detriment de l'idioma espanyol, controlar per aquest sistema, el pensament i tendències de la població discriminant entre uns o altres que mai havien existit problemes de comunicació fins que van arribar aquests il·luminats i per aquest sistema "endollar" dins l'administració pública a una nova remesa d'amiguets i col·legues pancatalanistes instal·lats a les diferents oficines de la regió, que es dedicarien a controlar a la població que idioma fa servir, fins i tot dins de casa seva.

No hay comentarios:

Publicar un comentario