lunes, 31 de octubre de 2016

Carme Forcadell - Una independentista amb marxa enrereLa presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha recorregut l'admissió a tràmit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de la querella presentada per la fiscalia per la votació de l'informe de la comissió d'estudi del procés constituent. L'escrit recorda que "no existeix norma penal (ni pot existir) que prohibeixi el debat parlamentari", ni "existeix ni pot existir un 'debat d'idees il·legal' com el que el Ministeri Fiscal insinua".

L'escrit recorda que la decisió recorreguda és "d'inusitada transcendència" i suposa "un punt d'inflexió en la voluntat de control d'un poder de l'Estat", perquè "la querella és el primer exercici conegut en la trajectòria del sistema penal espanyol de sotmetre a anàlisi en la jurisdicció penal la prohibició (i sanció) del debat d'idees ".

El recurs deixa clar que el TC "no pot obligar ningú (en el sentit d'obligar-amb conseqüències juridicopenals per desobediència) a controlar les opinions i l'activitat política amb un filtre tal com el qual el ministeri fiscal s'aplica".

"Estem reiteradament davant mandats d'interpretació incerta" afirma en l'escrit, que afegeix que "no pot existir cap resolució judicial que generi un espai de prohibició del debat parlamentari, ni cap força anul·lativa genèrica que restringeixi el dret de representació política i de lliure expressió de les idees ".

En aquest sentit, el text recorda que "la llibertat d'expressió és fonamental en l'elaboració de polítiques i estratègies governamentals nacionals i constitueix un dels pilars bàsics d'una societat democràtica i del seu progrés i desenvolupament. Així ho dictamina el Tribunal Europeu de drets Humans, per exemple, en la seva recent STEDH de 15 d'octubre de 2015".

Finalment, el recurs exposa que l'escrit de la fiscalia o tergiversa "part dels fets" o bé admet de "no contrastats", amb la voluntat de "generar una realitat que permeti articular una querella que no tindria futur si es respectés el que realment va succeir ".

La senyora Forcadell ara ha entrat en pànic i es contradiu amb les seves declaracions incendiàries anteriors i amb aquesta resposta accepta de facto la jurisdicció espanyola. Espero que la justícia (catalana i espanyola) no comenci a fer excepcions i la tracti com qualsevol ciutadà espanyol, encara que segueixi aforada

No hay comentarios:

Publicar un comentario